תובענות סדר דין רגיל

 

תקנות סדר הדין האזרחי קובעות כיצד יש להגיש תביעה לבית המשפט, בין אם תביעה כספית ו/או תביעה לצו עשה קבוע ו/או צו מניעה קבוע.

 

תביעה בסדר דין רגיל מוגשת על ידי התובע אשר יכתיר את תביעתו כ"כתב תביעה" ובה הוא יפרט את טענותיו העובדתיות והמשפטיות.

אין חובה לכרוך לכתב תביעה בסדר דין רגיל נספחים, אולם בדרך כלל תביעות אלה מוגשות לבית המשפט כאשר הן כוללות אסמכתאות אשר גם אם לא כולן מוגשות יחד עם כתב התביעה, הרי שלפחות בחלקן מבקש בעל הדין להמחיש את הבסיס לתביעתו.

 

לא רק שאין חובה לצרף נספחים, אלה שצירופם כבר בשלב כתב התביעה עלול לפגוע באפשרות של התובע להפתיע את הנתבע במסגרת ההליך עצמו, בשלב בו יגלה את מסמכיו לאחר שיוגש כתב ההגנה.

 

את כתב התביעה יש להמציא לנתבע גופו ככל האפשר, אולם, כאשר הדבר לא אפשרי, קובעות התקנות אפשרויות חלופיות לצורך המצאת התביעה לנתבע.

 

לאחר שכתב התביעה הומצא לנתבע, עומדת לרשותו שהות של 30 יום להגיש כתב הגנה מטעמו.

 

לכתב ההגנה כמו לכתב התביעה אין חובה לצרף אסמכתאות ו/או תצהיר. בכתב ההגנה צריך הנתבע להשיב לכתב התביעה באופן בו יאשר או יכחיש את טענות התביעה.

 

היה והנתבע לא יגיש כתב הגנה במועד, קרי, בחלוף 30 הימים, יהיה התובע רשאי להגיש בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה ואף לזכות בתביעתו.

 

לאחר שכתבי הטענות יוגשו לבית המשפט, יורה בית המשפט הנכבד על דרך ניהול ההליך המשפטי ובכלל זה הגשת תצהירי גילוי מסמכים בהם יפרטו כל אחד מהצדדים מהם המסמכים בהם בכוונתו לעשות שימוש במסגרת ההליך המשפטי.

 

לאחר סיום הליך קדם המשפט הכולל דיון משפטי אחד או יותר, במסגרתו/ם בית המשפט הנכבד יבקש לקדם את בירור ההליך המשפטי והצדדים יוכלו להגיש בקשות ביניים, יורה בית המשפט הנכבד לצדדים להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם, בהם יטענו הצדדים את עיקרי טענותיהם בפירוט נרחב ועליהם יחקרו בשלב מאוחר יותר בשלב ההוכחות.

 

לאחר סיום שלב ההוכחות, בו ניתנת רשות לצדדים לחקור את הצד האחר על מנת לסתור ו/או לפגום בגרסתו, יסכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה או בכתב לפי הוראת בית המשפט אשר מצדו ייתן פסק דין מנומק על יסוד התרשמותו מטענות הצדדים.

 

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il 

 

               מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

 

לקביעת פגישה: 03-6959990

תחומי עיסוק המשרד