הקלות בתוכנית תמ"א 38

 

בית המשפט העליון נדרש לעניין אכיפה של ביצוע תמ"א 38 על דיירים המתנגדים לו ואבחן בפסק הדין כי יש לאפשר את תהליכי התוכנית הן הקניינית והן התכנונית במקביל.

 

במקרה שנדון, בניין שטרם הוצא לגביו היתר בניה פנה למפקחת על המקרקעין על מנת לאכוף ביצוע התוכנית על דיירי המיעוט שהתנגדו לו.

 

המפקחת על המקרקעין קבעה כי מאחר וטרם החלו הליכי הוצאת היתר אין היא יכולה לאכוף את ביצוע התוכנית על אותם דיירי מיעוט. בית המשפט המחוזי חזר על עמדת המפקחת על המקרקעין ולפיכך נדרש בית המשפט העליון לעניין זה.

 

בית המשפט העליון אשר זיהה את הבעייתיות הקיימת כיום וקרא למחוקק לפעול לשינוי התוכנית בכך שתאפשר פניה למפקח/ת על המקרקעין בשלב מוקדם יותר ובמקביל להתקדמות הליכי התכנון וכך ליצור הגנה על השקעת הדיירים המצדדים בתוכנית.      

 

המחוקק, ככל הנראה, בחר להיענות לקריאה של בית המשפט העליון והניח הצעת חוק שהתקבלה לתוכנית תמ"א 38 ובה בשורה משמעותית וחשובה המאשרת הקלות משמעותיות לביצוע התוכנית.

 

עד כה, תנאי לפנייה למפקח על הבתים המשותפים במקרה של סרבנים לתוכנית תמ"א 38 הייתה הוצאת היתר בנייה מבעוד מועד.

 

הוצאת היתר בנייה הנה עסק יקר, בלשון המעטה, דורשת תשלום היטל השבחה, תשלום לשמאים ומתכננים, שלא לדבר על האגרות שכרוכות בהוצאתה שיכולים להגיע לסכומים של מאות אלפי ₪.

 

על פי החוק החדש, אין עוד הכרח לקבל היתר בנייה סופי לצורך פנייה למפקח על הבתים המשותפים במקרה של סרבנים. מאחר ובמקרים רבים, היה בלתי אפשרי להוציא לפועל תוכנית תמ"א 38, עקב אי יכולת לאכוף את עמדת הרוב, הרי שמדובר בשחרור "שסתום" חשוב שיכול להקל במידה רבה את קידום התוכנית.  

 

על פי ההקלה שקובע החוק החדש הנה כי די בהמצאת תוכנית הגשה של הבקשה להיתר בנייה, בה מפורטת מהות העבודות המבוקשות.

 

תיקון נוסף וחשוב שהתקבל הוא הרשאה למפקח לאשר ברוב של שני שליש מהדיירים תוכניות שכוללות דירות נוספות ששטחן עולה על שליש משטח הבניין בזמן הגשת הבקשה.

 

עד לתיקון החוק הייתה מגבלה לפיה לא ניתן היה להוסיף דירות לבניין מעבר לשליש מכמות הדירות הקיימות בבניין ולכן המפקח יכול היה לכפות על הסרבנים את ביצוע התוכנית רק במקרים שתוספת הבנייה לא עולה על שליש מהשטח הקיים.

 

 

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il 

 

             מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

לקביעת פגישה: 03-6959990

תחומי עיסוק המשרד