מהי תמ"א 38

 

הרעיון העומד בבסיס תוכנית תמ"א 38 (תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה) והתנאי המרכזי לקיומו הוא חיזוק יסודות הבניין כנגד רעידות אדמה.

 

תוכנית זו באה לעולם נוכח הצורך הקיים לחזק יסודות של מבנים ותיקים וישנים אשר הוצא היתר לבנייתם קודם ליום 1 לינואר 1980 וזאת בכדי שיעמדו בנזקי טבע, אם וככל שיפקדו את ישראל. על מנת לתמרץ את נושא חיזוק יסודות המבנים, מאשרת המדינה לבניין המבצע חיזוק יסודות להרחיב את זכויות הבניה בבניין באמצעות בניית יחידות דיור נוספות ו/או הרחבת הדירות עצמן.

 

כפועל יוצא מכך, במסגרת המשא ומתן בין דיירי הבניין לבין הקבלן המבצע, ניתנת לדיירי הבניין אפשרות מיקוח מול הקבלן ו/או היזם לצורך שיפוץ הבניין ו/או פעולות אחרות שהקבלן יבצע מעבר לחיזוק יסודות הבניין ולטובת כלל דיירי הבניין וזאת כנגד זכויות הבנייה שהקבלן מקבל. התנאים והדרישות של דיירי הבנין כלפי הקבלן/יזם יכולות לכלול, מעבר לייצוב וחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה גם בנייה והוספה של מעלית נוסעים בתחום המבנה, הוספת חדרי ממ"ד לדירות הקיימות, שיפור ושיפוץ פני חדר המדרגות, שיפוץ חזית המבנה, שיפוץ חדר האשפה, שיפור פני הגינה, שיפור פני שטח החניה, הרחבת דירות הבניין (מותנה באישור העירייה), בנייה או הוספה של מרפסת שמש, הכל בהתאם לתנאי השוק והכדאיות הכלכלית של הקבלן.

 

הגם שלכאורה מדובר בתוכנית הטובה לכל הצדדים, לא זכתה התוכנית לביצוע בהיקפים הרצויים וזאת ממספר סיבות, בחלקן כלכליות ונובעות מאחוזי הבניה המותרים על גג הבניין הפטורות מהיטלי השבחה ובחלקן מאי בניה נכונה של החקיקה הקיימת.

 

בית המשפט העליון נדרש לאחרונה לעניין אכיפה של ביצוע תמ"א 38 על דיירים המתנגדים לו ואבחן בפסק הדין כי יש לאפשר את תהליכי התוכנית הן הקניינית והן התכנונית במקביל.

 

במקרה זה, בניין שטרם הוצא לגביו היתר בניה פנה למפקחת על המקרקעין על מנת לאכוף ביצוע התוכנית על דיירי המיעוט שהתנגדו לו. המפקחת על המקרקעין קבעה כי מאחר וטרם החלו הליכי הוצאת היתר אין היא יכולה לאכוף את ביצוע התוכנית על אותם דיירי מיעוט. בית המשפט המחוזי חזר על עמדת המפקחת על המקרקעין ולפיכך נדרש בית המשפט העליון לעניין זה.

 

בית המשפט העליון אשר זיהה את הבעייתיות הקיימת כיום וקרא למחוקק לפעול לשינוי התוכנית בכך שתאפשר פניה למפקח/ת על המקרקעין בשלב מוקדם יותר ובמקביל להתקדמות הליכי התכנון וכך ליצור הגנה על השקעת הדיירים המצדדים בתוכנית.

 

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il 

 

             מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

 

 

                                    

לקביעת פגישה: 03-6959990

תחומי עיסוק המשרד