גביית דמי השכירות מהשוכר הסורר

 

 

במאמר זה נבחן את הדרך לגבות את חוב דמי השכירות מהדייר הבעייתי ?

 

נבחן כיצד ניתן להקטין את הנזקים הכלכליים שגם השוכר הבעייתי.

 

ככל שפרק הזמן עד למתן פסק דין המורה על פינוי המושכר ופינויו בפועל חולף, גדל הנזק הכספי למשכיר, וביתר שאת, כאשר אין בידיו בטוחות טובות כמו שטר חוב עם ערבים, וערבים לחוזה השכירות עצמו.

 

לפיכך, הדרך לרפא פגיעה זו, היא להקדים ולהגיש תביעה כספית כנגד השוכרים ו/או הערבים, אם ישנם, וזאת כבר במקביל לתביעת הפינוי ו/או לפעול כנגדם במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, על מנת לגבות את חוב דמי השכירות וכן יתר הנזקים שהשוכר גרם למושכר.

 

מאחר ובמועד הגשת התביעה הכספית וכל עוד טרם פונה המושכר, טרם גובש הנזק הסופי של המשכיר, שכן המושכר טרם פונה וטרם ידוע למשכיר מה מצב המושכר, בידי המשכיר להגיש לבית המשפט במסגרת תביעתו הכספית, בקשה לפיצול סעדים לפיה הוא יוכל לתקן את תביעתו ו/או להמשיך ולתבוע את כל הנזקים הכספיים שנגרמו לו, עד תומם, לאחר שיהיה בידו לכמת את הנזק שנגרם לו.

 

כיצד להקטין את הנזק שנגרם

 

רבים מבין המשכירים אשר למרבה הצער נחשפים לשוכר בעייתי שמפסיק לשלם להם, "נופלים בפח" פעם נוספת כאשר הם מאמינים ו/או רוצים להאמין להבטחות השוכר כי התשלום יוסדר וכי הוא יתקן את דרכיו וכיוצ"ב, אלא, שהבטחות אלה ברובם המוחלט של המקרים מופרות ובכך מוצא עצמו המשכיר מאבד זמן יקר בתהליך פינוי הדירה.

 

המסקנה המתבקשת היא, כי במקרה בו השוכר מפסיק לשלם ו/או מפר את חוזה השכירות באופן המביא לביטולו, יש להקדים ולפעול לפינויו בדרך משפטית, או במילים אחרות, יש להגיש תביעה לפינוי מושכר על מנת לשריין מועד לדיון בבית המשפט ולנקוט בהליכי הוצאה לפועל ככל שיידרש, כאשר כיום, ניתן להשלים את ההליכים ולקבל את המושכר חזרה בפרק זמן קצר מאוד.

 

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il

 

             מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

 

 

 

לקביעת פגישה: 03-6959990

תחומי עיסוק המשרד