גביית שטר חוב או המחאה בהוצל"פ

 

על מנת  להבטיח חיוב של צד להסכם או עסקה כלשהי, מקובל לערוך שטר חוב או למסור המחאה לביטחון.

 

שטר חוב והמחאה, שניהם ניתנים לגביה בהוצאה לפועל.

 

לצורך תחילת תהליך הגביה, יש להגיש בקשה לביצוע שטר ללשכת ההוצאה לפועל הנבחרת.

 

בשונה מפתיחת הליך משפטי בבית המשפט, ניתן להגיש את הבקשה לביצוע שטר לכל לשכת הוצאה לפועל לפי רצון הזוכה.

 

יש לציין על גבי הבקשה לביצוע שטר, מהי הערכאה המשפטית לה הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה נשוא הבקשה לביצוע שטר, זאת במידה ותוגש התנגדות לבקשה לביצוע שטר אשר תתקבל.

 

על גבי הבקשה לביצוע שטר, יש לציין פרטים שונים לרבות את זהות החייבים של שטר החוב.

 

יתכן ולשטר החוב יהיה חייב אחד בלבד שהנו בגדר החייב העיקרי ויתכן ויהיו מספר חייבים ואף ערבים להתחייבויות החייבים העיקריים.

 

לאחר שהושלמה מלאכת הגשת הבקשה לביצוע שטר, לשכת ההוצאה לפועל קובעת מה יהיה מספר תיק ההוצאה לפועל של התיק המסוים ובהתאם לכך מונפקת "אזהרה" לצורך המצאה לחייב ו/או לחייבים.

 

"אזהרה" הינה הודעה שחובה למסור לחייב באמצעות מסירה לפי הדין, על מנת שיתאפשר ביצוע פעולות נגד החייבים.

 

ישנו הבדל משמעותי בין ביצוע מסירת ה"אזהרה" באמצעות מסירה אישית לחייב/ים או באמצעות  מסירה שאינה מסירה אישית ונחשבת כמסירה שאינה מסירה מלאה.

 

ביצוע מסירה מלאה מאפשר הפעלת פעולות גביה במסגרת ההוצאה לפועל, אשר לא ניתנות לביצוע כאשר מבוצעת מסירה שאינה מלאה של ה"אזהרה".

 

פעולות אלה יכולות להיות עיקולים והגבלות למיניהן אשר הפעלתן תגביר באופן דרמטי את סיכוי הגבייה של החוב.

 

תקנות ההוצאה לפועל מעניקות לזוכה מגוון פעולות רחב לצורך גביית החוב, המהוות מעין "ארגז כלים" באמצעותם יש להשתמש לגביית החוב בתיק ההוצאה לפועל.

 

כשם שלכל בעל מקצוע ישנו "ארגז כלים" משלו, כך גם לעניין ההוצאה לפועל, קרי, יש לדעת לעשות שימוש נכון ויעיל בכלים המוענקים במסגרת ההוצאה לפועל לגביית החוב.

 

כך, לאחר חלוף 30 ימים ממועד מסירת ה"אזהרה" לחייב/ים, ניתן להתחיל בהליכי הגבייה. פעילות נכונה ויעילה לגביית החוב יכולה לשפר את סיכוי גביית החוב בבקשה לביצוע שטר חוב בצורה ניכרת ומוצלחת.

 

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il 

 

       מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

לקביעת פגישה: 03-6959990

תחומי עיסוק המשרד