הפעלת פסק דין בהוצל"פ

 

לאחר שהסתיים ההליך המשפטי בבית המשפט וניתן פסק דין, השלב הבא לאכיפת ביצועו הוא במסגרת ההוצאה לפועל.

 

הלכה למעשה, עם מתן פסק הדין, סיים בית המשפט את מלאכתו וסירוב הצד המפסיד למלא אחר הוראות פסק הדין מחייב הגשת בקשה לביצוע פסק דין.

 

בקשה לביצוע פסק דין ניתן להגיש לכל לשכת הוצאה לפועל לפי בחירת הזוכה, כאשר להבדיל מבקשה לביצוע שטר שם ניתן להגיש התנגדות לביצוע, בבקשה לביצוע פסק דין לא ניתן להגיש התנגדות  לביצועו.

 

לאחר שהושלמה מלאכת הגשת הבקשה לביצוע פסק דין, לשכת ההוצאה לפועל קובעת מה יהיה מספר תיק ההוצאה לפועל של התיק המסוים ובהתאם לכך מונפקת "אזהרה" לצורך המצאה לחייב ו/או לחייבים.

 

"אזהרה" הנה הודעה שחובה למסור לחייב באמצעות מסירה לפי הדין על מנת שיתאפשר ביצוע פעולות נגד החייבים.

 

ישנו הבדל משמעותי בין ביצוע מסירת ה"אזהרה" באמצעות מסירה אישית לחייב/ים או באמצעות מסירה שאינה מסירה אישית ונחשבת כמסירה שאינה מסירה מלאה.

 

ביצוע מסירה מלאה מאפשר הפעלת פעולות גביה במסגרת ההוצאה לפועל, אשר לא ניתנות לביצוע כאשר מבוצעת מסירה שאינה מלאה של ה"אזהרה".

 

פעולות אלה יכולות להיות עיקולים והגבלות למיניהן אשר הפעלתן תגביר באופן דרמטי את סיכוי הגבייה של החוב.

 

תקנות ההוצאה לפועל מעניקות לזוכה מגוון פעולות רחב לצורך גביית החוב, המהוות מעין "ארגז כלים" באמצעותם יש להשתמש לגביית החוב בתיק ההוצאה לפועל.

 

כשם שלכל בעל מקצוע ישנו "ארגז כלים" משלו, כך גם לעניין ההוצאה לפועל, קרי, יש לדעת לעשות שימוש נכון ויעיל בכלים המוענקים במסגרת ההוצאה לפועל לגביית החוב.

 

כך, לאחר חלוף 30 ימים ממועד מסירת ה"אזהרה" לחייב/ים, ניתן להתחיל בהליכי הגבייה.

 

פעילות נכונה ויעילה לגביית החוב יכולה לשפר את סיכוי גביית החוב בבקשה לביצוע פסק דין בצורה ניכרת ומוצלחת.

 

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il 

 

                מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

 

.

לקביעת פגישה: 03-6959990

תחומי עיסוק המשרד