הסכם ממון בין בני זוג

 

 

סעיף 5(א)(3) לחוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג 1973, מאפשר לבני זוג להסדיר את מערכת היחסים ביניהם באמצעות הסכם עליו יחתמו שני בני הזוג ויאושר על ידי בית המשפט.

 

הסכם זה נקרא הסכם ממון.

 

הסכם הממון הוא הסכם הצופה פני העתיד וכניסתו לתוקף תהיה בעת פקיעת הנישואין או הקשר הזוגי במקרה של ידועים בציבור.

הסכם יחסי ממון צריך להיעשות בכתב, ועליו להיות חתום על ידי שני בני הזוג. 

 

לאחר החתימה, חייבים הצדדים לאשר את הסכם יחסי הממון בפני בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה, שכן, אם לא יאושר, לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב.

 

הסכם יחסי ממון, מאפשר לבני הזוג להסדיר ביניהם, כל נושא שהם חפצים בו ואשר נוגע למערכת המשפחתית.

 

לרוב, הנושאים שבני זוג כוללים במסגרת הסכם ממון, הם נושאי הרכוש וכן יתר הנושאים והחיובים הקיימים במערכת יחסים זוגית כמו: מזונות אישה, מזונות ילדים, משמורת, הסדרי ראייה, מנגנון ישוב סכסוכים ועוד. 

 

מאחר ועיקר רכוש בני הזוג, בדרך כלל, היא דירת המגורים המשותפת, הרי שהיא בעלת חשיבות רבה.

 

הפתרון לחלוקת דירת המגורים המשותפת בין בני הזוג, יכולה להיות באמצעות מכירתה וחלוקת תמורתה בן בני הזוג או באמצעות רכישתה על ידי אחד מבני הזוג, אשר ירכוש את חלקו של בן זוגו השני בדירה המשותפת.

 

כמובן שאם רובצת משכנתא על הדירה אזי יש ראשית לפרוע את המשכנתא קודם לחלוקתה בין בני הזוג.

 

יצוין, כי על מנת לשמור על מקום מגורי הקטינים, חוק המקרקעין מקנה לבית המשפט לענייני משפחה סמכות להורות על עיכוב במכירת הדירה המשותפת של בני הזוג, עד שיוכח לבית המשפט כי לילדי בני הזוג יש הסדר מגורים חילופי, המספק את צרכיהם והולם את התנאים להם הורגלו בביתם.

 

כמו כן, ניתן להסדיר את נושא חלוקת הרכוש של בני הזוג וזאת במקרה בו אחד מבני הזוג לא עובד או לא עבד. שכן, לפי הדין הקיים, לבן הזוג שלא עובד עומדת זכות לאיזון משאבים על פי הלכת חזקת השיתוף וזאת לאור רצון המחוקק לפצות את בן הזוג שוויתר על קריירה והקדיש את חייו לגידול ילדים ו/או בעידודו וטיפוחו של בן הזוג הנושא בנטל פרנסת הבית. השקעה זו שקולה למאמץ בן הזוג העובד, תהא אשר תהא רמת השתכרותו.

 

נושא נוסף שמעורר מחלוקות ורצוי להסדיר בהסכם ממון, הוא זכויות סוציאליות שנצברו לטובת אחד מבני הזוג כמו קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים.

 

במידה וזכויות אלה נצברו במהלך החיים המשותפים של בני הזוג, הם יתחלקו בין בני הזוג בחלקים שווים.

 

מוניטין שצבר מי מבני הזוג, הנו נושא חשוב נוסף שיש ורצוי לפתור, מבעוד מועד, במסגרת הסכם הממון.

 

הרקע לדרישת בן זוג חלק מהמוניטין שצבר בן זוגו, נובע מההשקעה של בן זוג אשר תמך בקריירה של בן זוגו בזמן הנישואין, על חשבון פיתוח קריירה בעצמו. לכן, בעת גירושין הוא זכאי לקבל את חלקו.

 

חלוקת מוניטין הנו נושא שהתפתח ועדיין מתפתח בפסיקה ויש לבחון כל מקרה לגופו. הרציונל העומד אחר קביעות בתי המשפט הוא, כי יש להפחית ממרכיב המוניטין את הכישרון האישי של בן הזוג שצבר את המוניטין ולחלק את שנותר בין בני הזוג.

 

כל הנושאים הללו וכן נושאים אחרים בין בני הזוג, ניתן ורצוי לכלול במסגרת הסכם הממון בין בני הזוג, אשר רשאים, במסגרת הסכם הממון, להחליט מה יעשה בזכויות אלה, לפי רצונם ומראש.

 

ניתן לאשר הסכם ממון גם על ידי נוטריון, אולם, אישור במקרה זה תקף רק במצב בו בני זוג מעוניינים לחתום על הסכם ממון, לפני נישואיהם מתוך כוונה להינשא בשלב מאוחר יותר להסכם  הממון.

 

כאשר מדובר בבני זוג נשואים, שרוצים לחתום על הסכם ממון ביניהם, או במקרה של ידועים בציבור, חובה לאשר את הסכם הממון בפני בית המשפט לענייני משפחה, על מנת שיינתן לו תוקף של פסק דין.

 

החשיבות של אישור הסכם הממון ומתן תוקף של פסק דין הוא בכך, שניתן יהיה לאכוף אותו לאחר וככל שבני הזוג יחליטו להיפרד.

 

היתרונות שבעריכת הסכם ממון

 

רבים מבני הזוג רואים בבקשת בן זוג ו/או בת זוג לערוך הסכם ממון מעין הבעת אי אמון במערכת היחסים הזוגית.

 

למרות זאת, כיום יותר בני זוג מבינים, כי מדובר בעצם במנגנון שיש בו לעשות סדר ביחסים בין בני הזוג במקרה של סכסוך משפחתי או פרידה וגירושין.

 

כך, בעצם היתרון הטמון בעריכת הסכם ממון, הוא "להניח את הקלפים על השולחן" עוד כאשר היחסים בין בני הזוג תקינים, וממקום של הבנה בין בני הזוג, להסדיר את הנושאים שהצדדים מבקשים, במסגרת מסמך משפטי זה.

 

קיומו של הסכם ממון יכול לחסוך מבני הזוג בעתיד אי הבנות, תסכול, חוסר אונים והוצאות כספיות רבות.

 

במצב בו אין הסכם ממון בין בני הזוג, הרי שבעת גירושין, על מנת למנוע מצב בו אחד מבני הזוג מבריח נכסים, יש לבקש מבית המשפט להורות על צו מניעה האוסר על אותו בן/בת זוג לעשות כל דיספוזיציה (עסקה) ברכוש.

 

לעיתים, בן או בת הזוג, אינם יודעים בוודאות מהם הנכסים שבבעלות בן/בת זוגם. לכן, במקרה שקיים הסכם ממון, ניתן לדרוש מבן/בת הזוג לפרט בתצהיר את כל הרכוש שבידו, ולצרף את התצהיר להסכם הממון.

 

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il

 

              מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

 

 

 

לקביעת פגישה: 03-6959990

תחומי עיסוק המשרד