תובענה בסדר דין מהיר

 

פרק טז'1 לתקנות סדר הדין האזרחי מגדיר מהי תביעה בסדר דין מהיר ואת אופן ניהולה.

 

פרק טז' 1 לתקנות סדר הדין האזרחי מגדיר סדר דין מהיר הנו הליך משפטי מיוחד ומקוצר אשר מטרתו לנהל ביעילות ובמהירות הליכים משפטיים שסכום התביעה הכספית בהם לא  עולה על 75,000 ₪ (צמוד).

 

הרעיון העומד בבסיס תקנות אלה הנו כי תביעות כספיות שסכום התביעה ביום הגשתה לא עלה על הסך של 75,000 ₪, לרבות תביעות קטנות שעברו מבית המשפט לתביעות קטנות בהתאם להחלטת בית המשפט (בדרך כלל עקב אי התאמה להתברר כתביעה קטנה) – יתנהלו בדרך מהירה ויעילה.

 

כך גם תביעות בסדר דין מקוצר והתנגדויות שניתנה בהם רשות להגן, שסכומן אינו עולה על הסך של 75,000 ₪, יתבררו בסדר דין מהיר.

 

לצורך ייעול ההליך המשפטי בתביעה בסדר דין מהיר, יש לצרף לכתבי הטענות תצהירים, נספחים וכן רשימה של מסמכים אשר כל צד מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת ההליך המשפטי.

 

בדרך כלל, ניתנת הנחיה הדדית לצדדים להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם, אלא אם הם מוותרים על זכות זו ומבקשים להתבסס על כתב הטענות שהוגש מטעמם.

 

כתב הגנה בתובענה בסדר דין מהיר, יוגש בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד המצאת כתב התביעה כאשר התובע בתובענה בסדר דין מהיר רשאי להגיש כתב תשובה, בתוך חמישה עשר ימים ממועד המצאת כתב ההגנה האחרון. 

 

הנתבע בתובענה בסדר דין מהיר רשאי, עם הגשת כתב ההגנה, להגיש תביעה-שכנגד, שאינה כוללת בעלי דין שאינם עדיין בעלי דין בתובענה המקורית, ואשר נתקיים בה אחד מאלה:     

 

  • היא מהווה תובענה בסדר דין מהיר;
  • נושאה ונושא התובענה המקורית הוא אחד או שהן נובעות מאותן הנסיבות, יהיה סכום התביעה-שכנגד או שווי נושאה, אשר יהיה.

 

 

עפ"י תקנות סדר הדין האזרחי, בית המשפט יקבע מועד לדיון בתובענה תוך 6 חודשים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון.

 

בית המשפט רשאי לקיים ישיבה מקדמית בתוך 30 יום ממועד כתב ההגנה האחרון וזאת במטרה ליעל את הדיון, לפשטו ו/או לקדמו.

 

בית המשפט רשאי בכל עת להעביר את הדיון בתובענה בסדר דין מהיר לדיון בסדר דין רגיל, וזאת אם מצא כי נכון לנהלו ככזה.

 

הדיון בתובענה בסדר דין מקוצר יתנהל ביום דיונים אחד. היה ובית המשפט ימצא לנכון כי יש צורך יותר מיום דיונים אחד, ינוהלו הדיונים ברצף ככל שניתן ובכל מקרה בטווח זמנים של 14 יום מהדיון הראשון.

 

פסק הדין בתובענה בסדר דין מהיר יינתן אף הוא במהירות, ולא יאוחר מתוך 14 ימים ממועד הדיון האחרון בתובענה.

 

פסק הדין יהיה מנומק באופן תמציתי, זולת אם סבר בית המשפט כי יש צורך בהנמקה מפורטת, משום שיש בפסק הדין חידוש או חשיבות מיוחדת לציבור או מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il 

 

מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

 

  

 

לקביעת פגישה: 03-6959990

תחומי עיסוק המשרד