מניעות / השתק שיפוטי

 

במסגרת כתבי טענות בבית משפט נטענות על ידי הצדדים טענות עובדתיות ומשפטיות שונות.

 

באשר לטענות עובדתיות, הרי שחל איסור להעלות טענות עובדתיות סותרות, שכן, במקרה זה ניתן להגיש בקשה למחיקת טענות אלה מכתבי בית הדין.

 

אך מה באשר להעלאת טענות משפטיות סותרות ?

 

פתרון לעניין זה ניתן בפסיקת בתי המשפט שם נקבע כי לא ניתן להעלות טענות משפטיות סותרות בשני הליכים משפטיים שונים (קל וחומר באותו הליך משפטי).

 

מניעות זו מלהעלות טענות משפטיות סותרות נקראת "השתק שיפוטי", קרי, בעל דין שהעלה טענה משפטית כלשהי, מנוע מלהעלות טענה משפטית הסותרת אותה בהליך משפטי אחר.

 

ברע"א 4224/04 הרחיב בית המשפט העליון את דוקטורינת ה"השתק השיפוטי" וקבע כי אין חובה כי בעלי הדין בשתי הערכאות בהן נטענו טענות אלה היו אותם בעלי דין כדלקמן:

 

"הדגש בהשתק השיפוטי הינו על היחס בין בעל הדין לבין בית המשפט. מכך אף נובע שתחולתו של ההשתק השיפוטי אינה מוגבלת למצב דברים בו מדובר באותם מתדיינים בהליך הראשון ובהליך המאוחר (פרשת אינטרלגו, עמ' 196;Edwards v. Atena Life Insurance Company, 690 F.2d 595 (1982) 598, (להלן - פרשת אדוארדס)), ואף אין דרישה שהצד האחר שינה את מצבו לרעה (Spencer Bower & Turner “The Law Relating to Estoppel by Representation” 3rd ed. (1977) 360. זאת ועוד, טענה בדבר השתק שיפוטי יכולה לעלות בלא קשר לנושא המשפטי המהותי העומד על הפרק" (הדגשות שלי-א.מ.).

ראה לעניין זה: רע"א 4224/04 ששון נ' שיכון עובדים ואח' [מאגר משפטי-נבו]

 

 

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il 

 

       מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

 

 

 

 

.

לקביעת פגישה: 03-6959990

תחומי עיסוק המשרד