מהו נוטריון ומה סמכויותיו

 

חוק הנוטריונים מסדיר את עניין תפקידו וסמכויותיו של הנוטריון ואת חובותיו בעת מתן שירותים נוטריונים.

 

נוטריון הנו עורך דין אשר הוסמך על ידי וועדה במשרד המשפטים לכהן כנוטריון. סמכויותיו של נוטריון, כמו גם חובותיו האתיות, מעוגנות בחוק הנוטריונים.

 

נוטריון בישראל יכול  לבצע פעולות נוטריוניות רק כאשר הוא בעל רישיון נוטריון תקף ופעיל.

 

משמעות האישור הנוטריוני נקבע בסעיף 19 לחוק ולפיו לאישור הנוטריוני, כוח ראייתי עליון. בית המשפט לא יזקק לראיות נוספות הנוגעות למעשיו של נוטריון, לדבריו או לדבריהם ומעשיהם של אחרים בפני הנוטריון, כאמור באישור הנוטריוני.

 

נוטריון הוא עורך דין, אזרח ישראל או תושב קבע, בעל ניסיון של עשר שנים לפחות בעריכת דין. נוטריון לא יהיה מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון ולא יהיה מי שהושעה או הוצא מלשכת עורכי הדין.

 

נוסף על זאת, וועדת הרישיונות רשאית להתנות מתן רישיון נוטריון בהשתתפות בהשתלמות שתיערך על ידי אחד מן הגופים שקיבלו אישור להעביר השתלמות זו.

 

הנוטריון רשאי לבצע פעולות רבות שהשכיחה שבהם היא אימות חתימה, קרי, אישור נכונותו של העתק מסמך.

 

אין חובה על נוטריון להציע את כל השירותים הנוטריונים ועל כן, יש לוודא כי כל נוטריון אליו פונים, אכן מבצע את הפעולה הנוטריונית הרצויה במסגרת שירותי נוטריון במשרדו.

 

סמכותו של נוטריון לאמת חתימה תתבצע רק אם הנוטריון זיהה את החותם אשר חתם בפניו על המסמך, כך שאימות החתימה מחייב את נוכחותו הפיזית של החותם בפני נוטריון.

 

נוטריון חייב לראות במו עיניו מסמך מקורי לצורך אישור כי העתק מסמך הינו נאמן למקור.

 

סמכותו של נוטריון לאשר את נכונותו של תרגום תתקיים אך ורק אם הנוטריון שולט בשפת המקור ובשפה אליה מתורגם המסמך.

 

נוטריון אינו רשאי להשתמש במידע שנמסר לו במילוי תפקידו ועליו לשמור על המידע בסוד.

 

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il

 

               מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

לקביעת פגישה: 03-6959990

תחומי עיסוק המשרד