מהו הליך פשיטת רגל ?

 

ניטול לדוגמה אדם שצבר חובות כלפי נושים שונים, אחד או יותר, בסכומים של מאות אלפי שקלים ולמעלה מכך.

 

נניח שאותו אדם אינו בעל הכנסה המאפשרת לו להחזיר בפועל של החובות שצבר.

 

אותו אדם יכול להמשיך ולשלם במסגרת הליכי ההוצאה לפועל סכומים שונים אשר בדרך כלל לא יכסו אף לא את הריביות של קרן החוב.

 

בפני חייב מעין זה עומדת האפשרות להיכנס להליך של פשיטת רגל.

 

הליך פשיטת רגל מטיל אמנם הגבלות על החייב, אולם בסופו של ההליך וככל שהחייב יעמוד בתנאים שיקבעו לו, הוא יוכל לפתוח דף כלכלי חדש ונקי ולמעשה להתחיל בחיים חדשים.

 

הליך פשיטת רגל נפתח עם הגשת בקשה לצו כינוס נכסים הטעונה אישור מראש של כונס הנכסים הרשמי.

 

כונס הנכסים הרשמי מלווה את הליך פשיטת הרגל כאשר נציג מטעמו יהיה נוכח בכל הליך פשיטת הרגל ודעתו תשמע ביתר שאת באזני בית המשפט.

 

כונס הנכסים יבחן את מצבו של החייב בכניסתו להליך פשיטת הרגל ובמהלך ההליך, יבחן את הנהלות פושט הרגל בהליך עצמו ועמידתו בתנאים, בחיובים וההגבלות שנקבעו ע"י בית המשפט.

 

תפקיד מרכזי של כונס הנכסים במסגרת הליך פשיטת הרגל הוא לבחון את מצבו הכלכלי של החייב, כאשר בסוף ההליך כונס הנכסים יחווה את דעתו בקשר לבקשת החייב להכריז עליו כפושט רגל.

 

עורך דין מומחה לפשיטת רגל | פשיטת רגל בהליך חדש

 

הליך פשיטת הרגל מורכב ממספר שלבים:

 

השלב הראשון הוא הגשת הבקשה למתן צו פשיטת רגל:

 

הבקשה למתן צו פשיטת רגל מוגשת לכונס הנכסים הרשמי ולאחר אישורו מוגשת הבקשה לבית המשפט.

 

לאחר שבית המשפט בוחן את הבקשה ואת עמדת כונס הנכסים הרשמי ולאחר שהוא מצא אותה מתאימה להליך פשיטת רגל, בית המשפט יורה על עיכוב הליכים כנגד החייב.

 

משמעות עיכוב ההליכים כנגד החייב היא שההליכים המשפטיים התלויים ועומדים כנגד החייב בבתי המשפט השונים מוקפאים והליכי הגבייה נגד החייב בלשכות ההוצאה לפועל מעוכבים באופן בו לא ניתן לבצע כל פעולה נגד החייב.

 

למעשה, לאחר מתן צו כינוס ועיכוב ההליכים כנגד החייב, תיק פשיטת רגל של החייב הופך לתיק היחיד והעיקרי הרלבנטי ולא ניתן לפעול כנגד החייב בשום הליך ישן או חדש בכל הנוגע לחובות שצבר עד למועד בקשתו לפשיטת רגל, ללא אישורו של בית המשפט של פשיטת הרגל.

 

כתנאי להקפאת ההליכים כנגד החייב, כאמור לעיל, מושתים על החייב הוראות אותן עליו לבצע בקפידה.

 

בית המשפט קובע בשלב צו הכינוס את גובה התשלום החודשי שעל פושט הרגל לשלם לקופת הכינוס. ככל צו התשלומים שנקבע גבוה לדעת החייב, ניתן להגיש בקשה מפורטת להפחתת צו התשלומים החודשי ובית המשפט יכריע לפי שיקול דעתו.

 

בית המשפט ממנה בשלב זה את כונס הנכסים הרשמי כנאמן לנכסי החייב ובמרבית התיקים ממונה מנהל מיוחד מטעם בית המשפט שלו ניתנים סמכויות שונות לסייע בבירור ההליך.

 

על החייב לדווח לכונס הנכסים מדי חודשיים בדבר הכנסותיו והוצאותיו. ואם חלו שינויים בהם עליו לפרט ולצרף אסמכתאות.

 

כל עוד החייב משלם את צו התשלומים שנקבע לו ומגיש דו"חות חודשיים, הליכי הגבייה נגדו יעוכבו.

 

השלב הבא הוא הכרזת החייב כפושט רגל:

 

במרבית המקרים, כבר בשלב הבקשה לצו כינוס נכסים קובע בית המשפט מועד דיון לצורך הכרזת החייב כפושט רגל.

 

יחד עם זאת, בכדי שהחייב יוכרז כפושט רגל, עליו להתמיד ולפעול בהתאם להוראות שהוטלו עליו החל משלב צו כינוס הנכסים ועד למועד ההכרזה כפושט רגל.

 

אם בית המשפט מצא כי החייב עמד בתנאים שהוצבו לו, מוכרז החייב כפושט רגל.

 

הכרזת פשיטת הרגל לחייב מתפרסמת ברשומות ומשלב זה החייב עובר משלב צו כינוס הנכסים והקפאת ההליכים נגדו לשלב של פשיטת רגל בפועל ובאופן רשמי.

 

לאחר ההכרזה כפושט רגל על פושט הרגל להמשיך ולהתנהל בכפוף להגבלות שהוטלו עליו ע"י בית המשפט.

 

שלב ההפטר – מחילה על חובות פושט הרגל:

 

לאחר תקופה של כשלוש - ארבע שנים במסגרת הליכי פשיטת הרגל, וככל שפושט הרגל עמד בחיובים שהוטלו עליו, עומדת בפני פושט הרגל אפשרות להגיש בקשה לקבל הפטר.

 

הפטר הוא השלב האחרון של בהליך פשיטת הרגל ולמעשה מהווה את היעד אליו שואף פושט הרגל להגיע.

 

במסגרת קבלת הפטר, מוחלים לחייב על חובותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל ומשלב זה ואילך הוא מתחיל דף חדש בחייו.

 

לאחר קבלת ההפטר, פושט הרגל יוצא מהליך פשיטת הרגל לחיים רגילים נטולי חובות.

 

ניתן לתאר זאת ככניסה למנהרה שבתחילתה נכנס חייב עם נושים רבים המידפקים על דלתו ולאחר שהחייב עבר את המנהרה על כל שלביה, הוא יוצא בפתחה השני כאדם נקי מחובות ומוכן לפתוח דף חדש בחייו.

 

להבדיל מחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל, שם החייב משלם תשלומים חודשיים שבדרך כלל אינם מכסים את הריבית על קרן החוב והוא מצוי במצב בו לעולם לא ישתחרר מהחוב, הליך פשיטת הרגל מאפשר לחייב לצאת לחיים כלכליים חדשים על כל המשתמע מכך.

 

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il 

 

          מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

 

 

לקביעת פגישה: 03-6959990

תחומי עיסוק המשרד